Medarbetare

Start  > Medarbetare

Martin5

Martin Johanson

VD och certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3)

Martin har arbetat som brandkonsult sedan 2006 och har i denna roll arbetat både i Sverige och i Australien. Förutom att kontinuerligt arbeta som brandkonsult har Martin haft roller som affärsutvecklare, affärsområdeschef, regional kontorschef och kvalitets/ hållbarhetschef. Numera är han VD på RED Fire Engineers i Sverige.

Martin har sedan många år tillbaka haft ett stort intresse för hållbarhet, och är intresserad av de utmaningar gröna tak/fasader, träbyggnader, återbruk och integrerade solceller ställer på brandskyddet. Samt hur bränder påverkar byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Carl5

Carl Pettersson

Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering
Certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3)

Carl har arbetat som brandingenjör sedan 2012 och har branscherfarenhet från Sverige, Australien, Nya Zeeland och Danmark. Förutom att kontinuerligt arbetat som brandkonsult har Carl också arbetat inom räddningstjänsten.

Carl har för Brandforsks räkning sammanställt forskningsläget inom brandskydd och träbyggnader och har skrivit rapporten Brandsäkerhet i Trähus – Kunskapsöversikt och forskningsbehov. Carl träffar regelbundet branschföreträdare och diskuterar träbyggnader och brandskydd samt genomför presentationer inom ämnet i Sverige och internationellt.

felix5

Felix Nyström

Brandingenjör
Certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK3)

Felix har arbetat som brandkonsult sedan 2017 med allt från stora infrastrukturprojekt, kontorsbyggnader, vårdboenden och flerbostadshus. Han har arbetat med brandskyddslösningar i Nya Zeeland och i Sverige. 

Felix har ett stort intresse för ny teknik och alternativa lösningar som kan tas fram för att skapa ett hållbarare samhälle. Han har även varit involverad i ett antal trähusprojekt.