Om oss

Start  > Om oss

RED Fire Engineers
Vi är ett ledande företag inom brandskydd som nyligen har etablerat sig i Stockholm. Med etablerade kontor i Australien och medarbetare från en mångfald av länder, strävar vi efter att skapa hållbara och säkra samhällen genom att arbeta som brandkonsulter gentemot hela byggsektorn.

Vi förstår att byggbranschen står inför många utmaningar, inklusive ökade krav på klimat, ekonomi och säkerhet. Som en ledande aktör inom brandskydd och riskhantering är vi väl positionerade för att hjälpa dig att hantera dessa utmaningar.

Våra expertisområden inkluderar inte bara brandskydd för byggnader utan även infrastruktur, produktutveckling/testning och juridik/försäkring. Vi har en bred erfarenhet och har hanterat många komplexa projekt i Sverige och internationellt.

Om du letar efter en pålitlig partner för att hantera dina brandskyddsbehov, höra gärna av dig!

Australien och Sverige
Den australiensiska brandkonsultrollen är annorlunda än den svenska. Där brandkonsulter i Sverige till stor del arbetar med att kontrollera och förklara det förenklade regelverket arbetar brandkonsulter i Australien nästan enbart med det som i Sverige kallas analytisk dimensionering, vilket innebär att man visar hur en annorlunda lösning uppfyller lagstiftningen.

Det innebär att vanan att arbeta utanför normen och säkerställa brandskydd som går utanför det enklare regelverket är det normala för oss. Det kan t.ex. vara att hitta lösningar som möjliggör långa gångavstånd, speciella materialval eller arkitektoniska utformningar utöver de vanliga. Att titta på annorlunda planlösning, arkitektur eller konstruktion kan ge besparingar eller värden som annars missas.

Certifiering
Vi är certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet och ISO 41001 för miljö. Vi beräknar vår klimatpåverkan och kompenserar för detta i certifierade projekt med hjälp av vår samarbetspartner ekos.

Vision
Sustainable and safe communities – for everyone, everywhere.

Mission
We are fire safety professionals. We work with people. We collaborate, negotiate and communicate. We improve the communities we live in.

THE RED Policy

Family

We care about our employers, their families, their friends and the communities they live in.

Diversity

We value creativity and diversity and we treat colleagues, clients and partners with respect and kindness.

Sustainability

We embrace sustainability and strive to be climate positive

Quality

We value quality and recognize that our management systems need continual improvement to help us in our mission.

Compliance

We believe regulations exist for a good reason, and we try to make them better without compromising them.

Economy

We see the need for profit and sound finances to grow our ability to make an impact.