Tjänster

Start  > Tjänster

Brandprojektering

Vi ger dig den bästa tänkbara hjälpen i ditt projekt. Med vår långa och internationella erfarenhet är inget för komplicerat eller för svårt och vi hittar lösningar på det brandskydd ni eftersträvar.  

Vi har uppdrag i hela Sverige och kan hjälpa er i alla typer av projekt som behöver verifiera brandskyddslösningar oavsett i vilket skede projektet är i.

Vi hjälper dig med förstudie, brandutredning i tidiga skeden, brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation, brandritningar, brandskyddsinventering, brandskyddsrådgivning, riskhantering, riskanalys, utförandekontroll med mera.

Brännbara produkter ger bra förutsättningar för en brand att utvecklas och spridas. Därför krävs mer kompetens och att helheten för en byggnads brandskydd beaktas.

Vi har stor erfarenhet att arbeta med brandskydd för träbyggnader och hjälper ert projekt att hitta lösningar för den brandskyddsnivå ni eftersträvar.

Vi har även hållt över 100 föreläsningar internationellt om brandskydd i träbyggnader. Arbetar ditt företag med träbyggnader eller är ni intresserade av att lära er mer om brandskydd i träbyggnader. Kontakta oss så hjälper vi till att svara på era frågor.

Hållbart brandskydd

Hur kan brand ha en klimatpåverkan och vilken brandskyddsnivå ger bäst hållbarhet för en byggnads hela livslängd. Hur kan vi minska användning av onödiga material och produkter för brandskyddet. Det är frågor som vi arbetar med att hitta svar på i byggnadsprojekt.

RED medverkar samt driver forskning och utveckling i både Australien och Sverige för brandsäker användning av nya eller återvunna material och produkter i byggprojekt.