Vi hjälper ert projekt att hitta lösningar för den brandskyddsnivå ni eftersträvar.

Brännbara produkter ger förutsättningar för en brand att utvecklas och spridas. Därför krävs mer kompetens och att helheten för en byggnads brandskydd beaktas. En brandskyddsstrategi i en byggnad behöver redundans i flera led då brandförlopp är komplexa.

Ett exempel är brandspridning mellan våningsplan via fasaden i en högre byggnad. Om det sker brandspridning via fasaden, påverkar det hela byggnadens grundläggande brandskyddsstrategi som alla byggregler i världen är baserade på, nämligen att branden inte sprider sig från en brandcell till en annan.

Med rätt kompetens och bra sammarbete i ett projekt finns dock lösningar att finna på alla problem och utmaningar.

Webinarium – Brandskydd i träbyggnader

Den 10 februari 2022 höll vi en föreläsning om brandskydd i träbyggnader. Det var ett stort intresse med 175 deltagare.

Vi går igenom bland annat:
– Hur byggreglerna hanterar (eller inte hanterar) brandsäkerhet i träbyggnader
– Främsta utmaningarna gällande brandskydd och trä
– Senaste forskningen
– Verkliga exempel
– Underhåll och ansvarsfrågor
– Räddningstjänstens insats
– Brandskydd under byggtid
– Lösningar och möjligheter