VAN HALEN, RED och M&Ms

§ 126 VAN HALEN

För några år sedan funderade vi i Australien på hur vi kunde veta vilka som verkligen läste våra brandskyddshandlingar. Eftersom handlingarna är viktiga för att brandskyddet ska bli rätt utformat behöver de såklart läsas ordentligt. I dagens hektiska värld vet vi att alla inte har tid att läsa ordentligt, och det händer att saker missas som blir krångliga att rätta till senare.

Vi fick inspiration av rock-ikonen Van Halen som då fortfarande levde (må han vila i frid). Under deras turneringar brukade de skicka ett kontrakt fullt av villkor till arrangörer av spelningar. Det var främst ett tekniskt dokument som beskrev scenbelastning, belysning och viktiga elektriska krav. Men gömt i dokumentet var artikel 126, som senare blev legendarisk. Den angav att en skål full av M&Ms måste tillhandahållas bakom scenen, och att alla bruna M&Ms skulle vara urplockade. Om artikeln inte uppfylldes kunde de ställa in konserten utan rätt till återbetalning. Vad bandet hade gjort var att inkludera en indikator på om de kunde vara trygga i att allt var ordnat innan spelningen. Om de dök upp och det fanns bruna M&Ms i skålen, eller inga M&Ms alls, visste de att de var tvungna att ifrågasätta om alla tekniska krav hade följts.

I Australien har därför alla våra granskningshandlingar innehållit en Van Halen klausul för att se vilka som läser igenom handlingen. Nu gör vi även så i Sverige. Alla som mejlar oss och åberopar klausulen samt vilken handling (projektnamn, datum), får M&Ms eller någon annan uppskattning skickat till sig!

Rock On!